Till ståldörr i karm samt port med del som gångdörr.