Köpvillkor

Prido webbshop


Via Prido AB:s webbshop kan du enkelt beställa portar och dörrar ur vårt lagersortiment.  Du väljer storlek och vilken utformning du vill ha, om du vill få varan levererad eller om du vill hämta på plats i Tråvad. Montage finns som tillval och önskas detta kommer du bli kontaktad av en säljare. Du väljer sedan hur du vill betala enligt alternativen nedan och därefter genereras en order.

När du godkänt order och köpvillkor så skapas ett köpeavtal mellan dig och Prido AB och en orderbekräftelse skickas till angiven e-postadress.

För att handla hos Prido AB måste du vara myndig (18 år).
All form av bedrägeriförsök polisanmäls.

Prido AB reserverar sig för felskrivningar som kan påverka ditt beslut av beställning. Om så föreligger, är det din fulla rätt att makulera eller ändra din beställning.


SEKRETSS & SÄKERHET

Enligt GDPR får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att registrera sig som kund på vår webshop godkänner du att Prido AB lagrar de uppgifter vi behöver, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer, för att kunna hantera vår kundrelation, göra kreditprövning och kunna erhålla förmånliga erbjudanden. 

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt GDPR att du sänder in en undertecknad begäran till:

Prido AB
Industrigatan 3
534 92 Tråvad

Endast Prido AB har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Prido AB medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.


Betalningsalternativ

Faktura


För att erhålla 30 dagars netto från fakturadatum krävs en godkänd kreditupplysning via UC. Ditt personnummer måste då anges i beställningsformuläret. Vill du inte ange ditt personnummer blir det per automatik förskottsbetalning (se nästa stycke).

För godkänd kreditupplysning krävs:
– Att du är myndig (18 år).
– Inga betalningsanmärkningar.
– Minst 200 000 kr i årsinkomst.


Förskottsfaktura


Godkänds inte din kreditupplysning eller att du inte vill ange ditt personnummer, blir villkoret förskottsfaktura. Köpeskillingen ska då vara oss tillhanda minst 3 dagar innan angiven leveransvecka.


Leverans

Turbil


Prido AB levererar till stora delar av Sverige med egna turbilar enligt framräknat pris i beställningsformuläret. Omfattas inte ditt postnummer(12-94)  av våra turbilar kommer du bli kontaktad av Prido AB för prisuppgift.

GODSET KRÄVER ATT KUND TILLHANDAHÅLLER LYFTHJÄLP MED TRUCK ELLER LASTARE VID LOSSNING. LOSSNINGSPLATSEN MÅSTE HA ETT
VÄNDUTRYMME FÖR EN 18 M LÅNG / 4,5 M HÖG LASTBIL.

*VAR NOGA MED ATT KONTROLLERA GODSET I SAMBAND MED LOSSNING.OM SYNLIGA SKADOR FINNS PÅ EMBALLAGET/GODSET SKALL EN
FELANMÄLAN GÖRAS DIREKT I SAMBAND LOSSNING. EN FELANMÄLAN SOM UTFÄRDATS VID SENARE TILLFÄLLE GODTAGES EJ.


Hämta

Hämtning sker hos Prido AB i Tråvad utan extra kostnad. Prido AB tillhandahåller lyfthjälp för pålastning. När varan är pålastad övergår ansvaret för godset till dig som kund.


Leveranstid

Leveranstiden är i regel 1- 2 veckor men kan variera beroende på vart varan geografiskt ska levereras och på hur turbilarna är uppbokade.

Med reservation för slutförsäljning.


Lossning och kontroll av ankommande gods

Vid leverans via turbilar, ansvarar Prido AB för godset från fabrik ut till kund. Ansvar för lossning av varan står alltid kunden för. För detta krävs fordon med pallgafflar (truck, lastare eller traktor). Lossningsplatsen måste ha ett vändutrymme för en 18 m lång/ 4,5 m hög lastbil.

Var noga med att kontrollera godset i samband med lossning. Om synliga skador finns på emballaget/godset skall mottagaren, innan godset kvitteras, göra en felanmälan till chauffören. En felanmälan som utfärdas vid senare tillfälle godtages inte. Vid skadat gods får varan inte av emballeras innan överenskommelse skett mellan kund och Prido AB. Dolda skador skall anmälas till Prido AB, 0512-295 90 inom 7 arbetsdagar från mottagandet av godset och före porten är monterad.


Reklamation, Retur & Ångerrätt

Reklamation & Retur


I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dock senast vid garantitidens utgång (7år).

Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag, såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

 

Vid godkänd reklamation står Prido AB för alla kostnader. Undantag gäller för reklamationer där varan måste skickas tillbaka, då är det du som kund som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transport. Prido AB står självklart för frakt kostnaderna.


Ångerrätt


När du handlar i vår webb shop så gäller Distans & Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla dagen du tar emot varan och du får ångra dig utan någon anledning. Du har rätt att granska varan innan du tar ett beslut, dock ej mer än nödvändigt då varan skall returneras i oförändrat skick. Om du ångrar dig och skall returnera varan så är det du som kund som ansvarar och står för frakten. Du ansvara också för de skador som kan uppstå under frakten. Vid ej komplett retur har Prido AB rätten att debitera kunden.


Företag


Är du företagare/näringsidkare och handlar på vår webbshop tillämpas Köplagen.


Garantier


Länk till pdf-dokument Garantivillkor – Ecolid

 Klicka här för att öppna garantivillkor i pdf format


Force Majeure

Omständigheter som Prido AB inte kan förutspå och är utom vår kontroll såsom naturkatastrof, blockad, krig, upplopp, valutarestriktioner, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantör, brand, översvämning, sabotage eller likvärdiga händelser, innebär att Prido AB anser sig befriade från sina förpliktelser att fullgöra ingånget avtal.


Tvist

I händelse av tvist följer Prido AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer (ARN)
Om tvist inte kan lösas mellan Prido AB och Kund, avgörs den av svensk domstol enligt svensk lag.


Sekretess & Säkerhet

Genom godkännande av detta köpavtal tillåts Prido AB lagra uppgifter såsom personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Prido AB tillåts inte lagra några personuppgifter utan ditt medgivande, enligt personuppgiftslagen (1998:2004). Dina personuppgifter används till att göra en kreditupplysning samt att kunna slutföra ett köpeavtal. Möjligheten finns att lämna ut alla uppgifter förutom personnumret genom att välja förskottsfaktura. Ingen kreditupplysning krävs, men övriga uppgifter används till att slutföra en beställning.

Dina personuppgifter används inte för marknadsföring eller så kallad SPAM. Prido AB kan komma att kontakta dig som kund via e-post eller telefon gällande frågorställning kring befintlig order. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part med undantag för rättsliga ärenden.

Du som kund har enlig personuppgiftslagen rätt att ta del av dina personuppgifter. Om uppgifter är felaktiga eller ofullständiga så finns rättigheten att begära dessa ändrade eller få dem raderade. För att lämna ut uppgifter krävs en undertecknad begäran enligt personuppgiftslagen skickad till:

Prido AB
Industrigatan 3
534 92 Tråvad


Copyright

Allt material är copyrightskyddat av Prido AB och får under inga omständigheter användas.