Köpvillkor

OBSERVERA ATT ÅNGERRÄTT INTE GÄLLER FÖR BESTÄLLNINGAR AV INDUSTRIPORTAR OCH DÖRRAR FRÅN PRIDO.

Varje port/dörr vi tillverkar är en unik produkt som tillverkas enligt din specifikation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ångerrätt.

Vi rekommenderar därför att du noggrant överväger behov och specifikation innan beställning. Om du har några frågor eller funderingar angående våra produkter, är vår kundtjänst här för att hjälpa till och ge all nödvändig information innan beslut.
________________________________________
Prido portkonfigurator

Via Prido AB:s portkonfigurator kan Du enkelt beställa portar och dörrar.

När Du lagt en order och godkänt köpvillkoren så skapas ett köpeavtal mellan dig och Prido AB och en orderbekräftelse skickas till angiven e-postadress.

För att handla hos Prido AB måste du vara myndig (18 år).
All form av bedrägeriförsök polisanmäls.

Prido AB reserverar sig för felskrivningar.
________________________________________
Betalningsalternativ

Faktura
För att erhålla 30 dagars netto från fakturadatum krävs en godkänd kreditupplysning via UC. Personnummer måste då anges i beställningsformuläret. Vill du inte ange ditt personnummer blir det per automatik förskottsbetalning (se nästa stycke).

För godkänd kreditupplysning krävs:
– Att du är myndig (18 år).
– Inga betalningsanmärkningar.
– Minst 200 000 kr i årsinkomst.

Förskottsfaktura
Godkänds inte din kreditupplysning eller att du inte vill ange ditt personnummer, blir villkoret förskottsfaktura. Köpeskillingen ska då vara oss tillhanda minst 3 veckor innan angiven leveransvecka.
________________________________________
Leverans

Leverans av Prido
Prido AB levererar till stora delar av Sverige med egna turbilar enligt framräknat pris i beställningsformuläret. Omfattas inte Ert postnummer(12-94) av våra turbilar kommer Du att bli kontaktad av Prido AB för prisuppgift.

Vårt gods kräver att du som kund tillhandahåller lyfthjälp med truck eller lastare vid lossning. Lossningsplatsen måste ha ett vändutrymme för en 18m lång/4,5 m hög lastbil.

Godset ska noggrant kontrolleras i samband med lossning. Om synliga skador finns på emballaget/godsen skall en felanmälan göras direkt i samband med lossning. En felanmälan som utfördats vid senare tillfälle godtages ej.

Hämta
Hämtning sker hos Prido AB i Tråvad utan extra kostnad. Prido AB tillhandahåller lyfthjälp för pålastning. När varan är pålastad övergår ansvaret för godset till köparen.
________________________________________

Leveranstid
Leveranstiden varierar och anges på orderbekräftelse.
________________________________________
Lossning och kontroll av ankommande gods
Vid leverans via turbilar, ansvarar Prido AB för godset från fabrik ut till kund. Ansvar för lossning av varan står alltid kunden för. För detta krävs fordon med pallgafflar (truck, lastare eller traktor). Lossningsplatsen måste ha ett vändutrymme för en 18 m lång/ 4,5 m hög lastbil.
Var noga med att kontrollera godset i samband med lossning. Om synliga skador finns på emballaget/godset skall mottagaren, innan godset kvitteras, göra en felanmälan till chauffören. En felanmälan som utfärdas vid senare tillfälle godtages inte. Vid skadat gods får varan inte av emballeras innan överenskommelse skett mellan kund och Prido AB. Dolda skador skall anmälas till Prido AB, 0512-295 90 inom 7 arbetsdagar från mottagandet av godset och före porten är monterad.
________________________________________
Reklamation, Retur & Ångerrätt

Reklamation & Retur
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dock senast vid garantitidens utgång (7år).
Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag, såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

Vid godkänd reklamation står Prido AB för alla kostnader. Undantag gäller för reklamationer där varan måste skickas tillbaka, då är det du som kund som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transport. Prido AB står för fraktkostnaderna.
________________________________________
Ångerrätt
När du handlar i vår portkonfigurator gäller inte ångerrätten. Varje port vi tillverkar är en unik produkt som tillverkas enligt din specifikation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ångerrätt.
________________________________________
Företag
Är du företagare/näringsidkare och handlar på vår webbshop tillämpas Köplagen.
________________________________________
Garantier
Länk till pdf-dokument Garantivillkor – Ecolid

 Klicka här för att öppna garantivillkor i pdf format
________________________________________
Force Majeure
Omständigheter som Prido AB inte kan förutspå och är utom vår kontroll såsom naturkatastrof, blockad, krig, upplopp, valutarestriktioner, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantör, brand, översvämning, sabotage eller likvärdiga händelser som påverkar Pridos möjlighet att leverera beställd produkt innebär att Prido AB är befriade från sina förpliktelser enligt ingånget avtal.
________________________________________
Tvist
I händelse av tvist följer Prido AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer (ARN)
Om tvist inte kan lösas mellan Prido AB och Kund, avgörs den av svensk domstol enligt svensk lag.
________________________________________
Sekretess & Säkerhet
Genom godkännande av detta köpavtal tillåts Prido AB lagra uppgifter såsom personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Prido AB tillåts inte lagra några personuppgifter utan ditt medgivande, enligt personuppgiftslagen (1998:2004). Dina personuppgifter används till att göra en kreditupplysning samt att kunna slutföra ett köpeavtal. Möjligheten finns att lämna ut alla uppgifter förutom personnumret genom att välja förskottsfaktura. Ingen kreditupplysning krävs, men övriga uppgifter används till att slutföra en beställning.
Dina personuppgifter används inte för marknadsföring eller så kallad SPAM. Prido AB kan komma att kontakta dig som kund via e-post eller telefon gällande frågorställning kring befintlig order. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part med undantag för rättsliga ärenden.
Du som kund har enlig personuppgiftslagen rätt att ta del av dina personuppgifter. Om uppgifter är felaktiga eller ofullständiga så finns rättigheten att begära dessa ändrade eller få dem raderade. För att lämna ut uppgifter krävs en undertecknad begäran enligt personuppgiftslagen skickad till:
Prido AB
Industrigatan 3
534 92 Tråvad
________________________________________
Copyright
Allt material är copyrightskyddat av Prido AB och får under inga omständigheter användas annat än parterna emellan.